Vụ cháy tại khu công nghiệp ở Bình Dương thiệt hại 30 tỉ đồng

Vụ cháy tại khu công nghiệp ở Bình Dương thiệt hại 30 tỉ đồng

Chiều 23/5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết: Vụ cháy tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Jorn Technology (vốn đầu tư từ Đài Loan) thuộc Khu công nghiệp Việt...

Cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân

Cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân

Những năm trước, Bắc Cạn luôn nằm trong số các tỉnh có chỉ số cải cách hành chính (CCHC) thấp nhất nước. Năm 2016, Tỉnh ủy Bắc Cạn ban hành nghị quyết...

Vụ cháy tại khu công nghiệp ở Bình Dương thiệt hại 30 tỉ đồng

Vụ cháy tại khu công nghiệp ở Bình Dương thiệt hại 30 tỉ đồng

Chiều 23/5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết: Vụ cháy tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Jorn Technology (vốn đầu tư từ Đài Loan) thuộc Khu công nghiệp Việt...

Cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân

Cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân

Những năm trước, Bắc Cạn luôn nằm trong số các tỉnh có chỉ số cải cách hành chính (CCHC) thấp nhất nước. Năm 2016, Tỉnh ủy Bắc Cạn ban hành nghị quyết...

Vụ cháy tại khu công nghiệp ở Bình Dương thiệt hại 30 tỉ đồng

Vụ cháy tại khu công nghiệp ở Bình Dương thiệt hại 30 tỉ đồng

Chiều 23/5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết: Vụ cháy tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Jorn Technology (vốn đầu tư từ Đài Loan) thuộc Khu công nghiệp Việt...

add