Hoàn thành Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trước 15/10

Hoàn thành Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trước 15/10

Nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của ngành và chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, cán bộ, giáo viên, người...

Bắt 2 cán bộ địa chính xã tham mưu cấp sổ đỏ cho người nhà "quan huyện"

Bắt 2 cán bộ địa chính xã tham mưu cấp sổ đỏ cho người nhà "quan huyện"

Hai cán bộ địa chính xã ở H.Tuy Đức (Đắk Nông) vừa bị khởi tố, tạm giam do liên quan việc tham mưu cấp sổ đỏ trên đất quốc phòng cho nhiều người...

Đắk Nông: Bắt 2 cán bộ địa chính liên quan đến vụ cấp sổ đỏ trên đất quốc phòng

Đắk Nông: Bắt 2 cán bộ địa chính liên quan đến vụ cấp sổ đỏ trên đất quốc phòng

Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã chỉ ra hàng loạt sai phạm về việc UBND huyện Tuy Đức cấp 17 sổ đỏ cho 12 hộ dân trên đất quốc phòng. Những người được...

Bắt 2 cán bộ địa chính xã tham mưu cấp sổ đỏ cho người nhà "quan huyện"

Bắt 2 cán bộ địa chính xã tham mưu cấp sổ đỏ cho người nhà "quan huyện"

Hai cán bộ địa chính xã ở H.Tuy Đức (Đắk Nông) vừa bị khởi tố, tạm giam do liên quan việc tham mưu cấp sổ đỏ trên đất quốc phòng cho nhiều người...

Đắk Nông: Bắt 2 cán bộ địa chính liên quan đến vụ cấp sổ đỏ trên đất quốc phòng

Đắk Nông: Bắt 2 cán bộ địa chính liên quan đến vụ cấp sổ đỏ trên đất quốc phòng

Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã chỉ ra hàng loạt sai phạm về việc UBND huyện Tuy Đức cấp 17 sổ đỏ cho 12 hộ dân trên đất quốc phòng. Những người được...

add