Chủ tịch Marvel giải thích hai cụm từ "The Snap" và "The Blip" sau Endgame - Spider-man: Far From Home

Chủ tịch Marvel giải thích hai cụm từ "The Snap" và "The Blip" sau Endgame - Spider-man: Far From Home

Chủ tịch Marvel giải thích hai cụm từ "The Snap" và "The Blip" sau Endgame - Spider-man: Far From Home.

Chủ tịch Marvel giải thích hai cụm từ "The Snap" và "The Blip" sau Endgame - Spider-man: Far From Home

Chủ tịch Marvel giải thích hai cụm từ "The Snap" và "The Blip" sau Endgame - Spider-man: Far From Home

Chủ tịch Marvel giải thích hai cụm từ "The Snap" và "The Blip" sau Endgame - Spider-man: Far From Home.

Chủ tịch Marvel giải thích hai cụm từ "The Snap" và "The Blip" sau Endgame - Spider-man: Far From Home

Chủ tịch Marvel giải thích hai cụm từ "The Snap" và "The Blip" sau Endgame - Spider-man: Far From Home

Chủ tịch Marvel giải thích hai cụm từ "The Snap" và "The Blip" sau Endgame - Spider-man: Far From Home.

"Danh xưng Nữ hoàng Văn hóa Tâm Linh, Nữ hoàng ngành Thép là háo danh, buồn cười lắm"!

"Danh xưng Nữ hoàng Văn hóa Tâm Linh, Nữ hoàng ngành Thép là háo danh, buồn cười lắm"!

Tại miền quê Indonesia, người dân chào đón những núi rác khổng lồ lấp đầy những ngôi làng, thứ mang lại nguồn thu nhập chính cho hàng chục triệu lao động.

Một nửa dân Mỹ không biết đang dùng điện thoại gì

Một nửa dân Mỹ không biết đang dùng điện thoại gì

Khảo sát của Decluttr cho thấy rất ít người Mỹ có thể phân biệt sự khác nhau giữa hai chiếc điện thoại.

add