EU cho châu Âu thêm 2 tuần để tránh Brexit không thỏa thuận

EU cho châu Âu thêm 2 tuần để tránh Brexit không thỏa thuận

Các nhà lãnh đạo EU vừa chặn đứng nguy cơ Anh phải rời khỏi khối này mà không có một thỏa thuận nào vào ngày 29/3...

EU cho châu Âu thêm 2 tuần để tránh Brexit không thỏa thuận

EU cho châu Âu thêm 2 tuần để tránh Brexit không thỏa thuận

Các nhà lãnh đạo EU vừa chặn đứng nguy cơ Anh phải rời khỏi khối này mà không có một thỏa thuận nào vào ngày 29/3...

EU cho châu Âu thêm 2 tuần để tránh Brexit không thỏa thuận

EU cho châu Âu thêm 2 tuần để tránh Brexit không thỏa thuận

Các nhà lãnh đạo EU vừa chặn đứng nguy cơ Anh phải rời khỏi khối này mà không có một thỏa thuận nào vào ngày 29/3...

Barclays: Brexit không thỏa thuận sẽ gây thiệt hại đáng kể cho EU

Barclays: Brexit không thỏa thuận sẽ gây thiệt hại đáng kể cho EU

Chủ tịch Công ty dịch vụ tài chính Anh Barclays nhận định Eurozone sẽ trở thành một hệ thống khép kín trong các dịch vụ tài chính, trong khi London đã phát...

Trung Quốc, Nga tìm được tiếng nói chung trong giải quyết vấn đề Syria

Trung Quốc, Nga tìm được tiếng nói chung trong giải quyết vấn đề Syria

Đặc phái viên Trung Quốc về vấn đề Syria Giải Hiểu Nham mới đây đã thăm Jordan và Nga để bàn việc tìm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria.

add