Tìm kiếm, cất bốc, quy tập 30 mộ liệt sĩ trong mùa khô 2018-2019

Tìm kiếm, cất bốc, quy tập 30 mộ liệt sĩ trong mùa khô 2018-2019

Sáng 13/6, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập mộ Liệt sĩ mùa khô 2018-2019 và phương...

Đảm bảo tốt ANTT tại khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình 2

Đảm bảo tốt ANTT tại khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình 2

Ngày 13/6, Ban chỉ đạo 138, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội phối hợp với BQL các công trình nhà ở đã tổ chức sơ kết công tác đảm bảo ANTT 6 tháng đầu năm và...

Tìm kiếm, cất bốc, quy tập 30 mộ liệt sĩ trong mùa khô 2018-2019

Tìm kiếm, cất bốc, quy tập 30 mộ liệt sĩ trong mùa khô 2018-2019

Sáng 13/6, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập mộ Liệt sĩ mùa khô 2018-2019 và phương...

Đảm bảo tốt ANTT tại khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình 2

Đảm bảo tốt ANTT tại khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình 2

Ngày 13/6, Ban chỉ đạo 138, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội phối hợp với BQL các công trình nhà ở đã tổ chức sơ kết công tác đảm bảo ANTT 6 tháng đầu năm và...

Tìm kiếm, cất bốc, quy tập 30 mộ liệt sĩ trong mùa khô 2018-2019

Tìm kiếm, cất bốc, quy tập 30 mộ liệt sĩ trong mùa khô 2018-2019

Sáng 13/6, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập mộ Liệt sĩ mùa khô 2018-2019 và phương...

add