TPHCM và New Zealand tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục

TPHCM và New Zealand tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục

Ông Lê Thanh Liêm nhấn mạnh, quan hệ đối tác Việt Nam và New Zealand đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác giáo dục, đào tạo.

TPHCM và New Zealand tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục

TPHCM và New Zealand tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục

Ông Lê Thanh Liêm nhấn mạnh, quan hệ đối tác Việt Nam và New Zealand đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác giáo dục, đào tạo.

TPHCM và New Zealand tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục

TPHCM và New Zealand tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục

Ông Lê Thanh Liêm nhấn mạnh, quan hệ đối tác Việt Nam và New Zealand đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác giáo dục, đào tạo.

TPHCM và New Zealand tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục

TPHCM và New Zealand tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục

Ông Lê Thanh Liêm nhấn mạnh, quan hệ đối tác Việt Nam và New Zealand đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác giáo dục, đào tạo.

Hàn Quốc họp khẩn khi Triều Tiên bất ngờ rút nhân viên khỏi văn phòng liên lạc chung

Hàn Quốc họp khẩn khi Triều Tiên bất ngờ rút nhân viên khỏi văn phòng liên lạc chung

"Quảng Nam cần phải thận trọng trong quá trình thực hiện sắp xếp, dồn dịch các cơ sở trường lớp học. Không nên vì mục tiêu làm theo tiến độ kế hoạch...

add