Cần 17.000 tỷ di dời 13 bộ, ngành ra khỏi trung tâm Hà Nội

Cần 17.000 tỷ di dời 13 bộ, ngành ra khỏi trung tâm Hà Nội

Ba phương án đề xuất di dời 13 bộ, ngành khỏi trung tâm TP. Hà Nội, về khu vực Tây Hồ Tây hoặc Mễ Trì Hạ, nhu cầu tài chính dự kiến từ 12 nghìn tỷ...

Cần 17.000 tỷ di dời 13 bộ, ngành ra khỏi trung tâm Hà Nội

Cần 17.000 tỷ di dời 13 bộ, ngành ra khỏi trung tâm Hà Nội

Ba phương án đề xuất di dời 13 bộ, ngành khỏi trung tâm TP. Hà Nội, về khu vực Tây Hồ Tây hoặc Mễ Trì Hạ, nhu cầu tài chính dự kiến từ 12 nghìn tỷ...

Lao động nữ an tâm làm việc

Lao động nữ an tâm làm việc

Các chính sách hỗ trợ thiết thực của doanh nghiệp giúp lao động nữ an tâm làm việc, gắn bó với công ty

Lao động nữ an tâm làm việc

Lao động nữ an tâm làm việc

Các chính sách hỗ trợ thiết thực của doanh nghiệp giúp lao động nữ an tâm làm việc, gắn bó với công ty

Lao động nữ an tâm làm việc

Lao động nữ an tâm làm việc

Các chính sách hỗ trợ thiết thực của doanh nghiệp giúp lao động nữ an tâm làm việc, gắn bó với công ty

add