Máy bay MV-22B Osprey Mỹ nối đuôi cất cánh kiểu "Voi đi bộ"

Máy bay MV-22B Osprey Mỹ nối đuôi cất cánh kiểu "Voi đi bộ"

Cùng chiêm ngưỡng những chiếc nhẫn đính hôn đắt giá nhất thế giới mà các ngôi sao hàng đầu Hollywood may mắn sở hữu.

Máy bay MV-22B Osprey Mỹ nối đuôi cất cánh kiểu "Voi đi bộ"

Máy bay MV-22B Osprey Mỹ nối đuôi cất cánh kiểu "Voi đi bộ"

Cùng chiêm ngưỡng những chiếc nhẫn đính hôn đắt giá nhất thế giới mà các ngôi sao hàng đầu Hollywood may mắn sở hữu.

Máy bay MV-22B Osprey Mỹ nối đuôi cất cánh kiểu "Voi đi bộ"

Máy bay MV-22B Osprey Mỹ nối đuôi cất cánh kiểu "Voi đi bộ"

Hơn 40 chiếc máy bay quân sự MV-22B Osprey và CH-53E Super Stallion diễn tập "Voi đi bộ" nhằm phô trương sức mạnh của Thủy quân lục chiến Mỹ.

Máy bay MV-22B Osprey Mỹ nối đuôi cất cánh kiểu "Voi đi bộ"

Máy bay MV-22B Osprey Mỹ nối đuôi cất cánh kiểu "Voi đi bộ"

Hơn 40 chiếc máy bay quân sự MV-22B Osprey và CH-53E Super Stallion diễn tập "Voi đi bộ" nhằm phô trương sức mạnh của Thủy quân lục chiến Mỹ.

Máy bay MV-22B Osprey Mỹ nối đuôi cất cánh kiểu "Voi đi bộ"

Máy bay MV-22B Osprey Mỹ nối đuôi cất cánh kiểu "Voi đi bộ"

Hơn 40 chiếc máy bay quân sự MV-22B Osprey và CH-53E Super Stallion diễn tập "Voi đi bộ" nhằm phô trương sức mạnh của Thủy quân lục chiến Mỹ.

add