Eximbank nửa thập kỷ biến động: Quyền lực đổi thay, khối tiền hao tán

Eximbank nửa thập kỷ biến động: Quyền lực đổi thay, khối tiền hao tán

Nhiều năm sau khi ông Lê Hùng Dũng rời Eximbank, ngân hàng này vẫn ở trong tình trạng biến động, kinh doanh đi xuống, nhân sự cấp cao thay đổi liên tục và...

Eximbank nửa thập kỷ biến động: Quyền lực đổi thay, khối tiền hao tán

Eximbank nửa thập kỷ biến động: Quyền lực đổi thay, khối tiền hao tán

Nhiều năm sau khi ông Lê Hùng Dũng rời Eximbank, ngân hàng này vẫn ở trong tình trạng biến động, kinh doanh đi xuống, nhân sự cấp cao thay đổi liên tục và...

Hồ Quang Hiếu và quá khứ ngủ công viên, làm giữ xe, phục vụ bàn

Hồ Quang Hiếu và quá khứ ngủ công viên, làm giữ xe, phục vụ bàn

Trong tự truyện

Góc hoài niệm: "Đường lên đỉnh Olympia" đã tròn 20 tuổi

Góc hoài niệm: "Đường lên đỉnh Olympia" đã tròn 20 tuổi

Hai thập niên trôi qua, "Đường lên đỉnh Olympia" vẫn là chương trình truyền hình lâu đời nhất của VTV. Nhà vô địch năm đầu tiên đã gần 40 tuổi, còn...

Góc hoài niệm: "Đường lên đỉnh Olympia" đã tròn 20 tuổi

Góc hoài niệm: "Đường lên đỉnh Olympia" đã tròn 20 tuổi

Hai thập niên trôi qua, "Đường lên đỉnh Olympia" vẫn là chương trình truyền hình lâu đời nhất của VTV. Nhà vô địch năm đầu tiên đã gần 40 tuổi, còn...

add