Xe khách đang chạy thì bốc cháy, 1 người chết 2 người bị thương

Xe khách đang chạy thì bốc cháy, 1 người chết 2 người bị thương

Vào khoảng 10h 30 phút ngày 24/5, xe chở khách 49X - 8592 đang lưu thông trên tuyến QL20 thuộc địa phận huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai bất ngờ bốc cháy dữ...

Xe khách đang chạy thì bốc cháy, 1 người chết 2 người bị thương

Xe khách đang chạy thì bốc cháy, 1 người chết 2 người bị thương

Vào khoảng 10h 30 phút ngày 24/5, xe chở khách 49X - 8592 đang lưu thông trên tuyến QL20 thuộc địa phận huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai bất ngờ bốc cháy dữ...

Xe khách đang chạy thì bốc cháy, 1 người chết 2 người bị thương

Xe khách đang chạy thì bốc cháy, 1 người chết 2 người bị thương

Vào khoảng 10h 30 phút ngày 24/5, xe chở khách 49X - 8592 đang lưu thông trên tuyến QL20 thuộc địa phận huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai bất ngờ bốc cháy dữ...

Xe khách đang chạy thì bốc cháy, 1 người chết 2 người bị thương

Xe khách đang chạy thì bốc cháy, 1 người chết 2 người bị thương

Vào khoảng 10h 30 phút ngày 24/5, xe chở khách 49X - 8592 đang lưu thông trên tuyến QL20 thuộc địa phận huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai bất ngờ bốc cháy dữ...

Xe khách đang chạy thì bốc cháy, 1 người chết 2 người bị thương

Xe khách đang chạy thì bốc cháy, 1 người chết 2 người bị thương

Vào khoảng 10h 30 phút ngày 24/5, xe chở khách 49X - 8592 đang lưu thông trên tuyến QL20 thuộc địa phận huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai bất ngờ bốc cháy dữ...

add