Núi lửa Aso ở Nhật Bản "thức giấc"

Núi lửa Aso ở Nhật Bản "thức giấc"

Núi lửa Aso tại tỉnh Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản ngày 19/4 đã hoạt động trở lại sau khi một đợt phun trào nhỏ được ghi nhận đầu tuần này.

Hành trình vượt núi tuyết cùng chó kéo xe ở Bắc Cực thế nào?

Hành trình vượt núi tuyết cùng chó kéo xe ở Bắc Cực thế nào?

Những vùng núi tuyết tại Bắc Cực là điểm thách thức nhiều khách du lịch đến trải nghiệm cái lạnh cóng da thịt. Con người khó vượt qua núi nếu không có...

Hành trình vượt núi tuyết cùng chó kéo xe ở Bắc Cực thế nào?

Hành trình vượt núi tuyết cùng chó kéo xe ở Bắc Cực thế nào?

Những vùng núi tuyết tại Bắc Cực là điểm thách thức nhiều khách du lịch đến trải nghiệm cái lạnh cóng da thịt. Con người khó vượt qua núi nếu không có...

Hành trình vượt núi tuyết cùng chó kéo xe ở Bắc Cực thế nào?

Hành trình vượt núi tuyết cùng chó kéo xe ở Bắc Cực thế nào?

Những vùng núi tuyết tại Bắc Cực là điểm thách thức nhiều khách du lịch đến trải nghiệm cái lạnh cóng da thịt. Con người khó vượt qua núi nếu không có...

Hành trình vượt núi tuyết cùng chó kéo xe ở Bắc Cực thế nào?

Hành trình vượt núi tuyết cùng chó kéo xe ở Bắc Cực thế nào?

Những vùng núi tuyết tại Bắc Cực là điểm thách thức nhiều khách du lịch đến trải nghiệm cái lạnh cóng da thịt. Con người khó vượt qua núi nếu không có...

add