Thái Lan cảnh báo về lượng đường trong trà sữa

Thái Lan cảnh báo về lượng đường trong trà sữa

Theo cơ quan Thái Lan, gần 100% các mẫu trà sữa từ 25 thương hiệu khác nhau đều có lượng đường quá mức khuyến nghị.

Thái Lan cảnh báo về lượng đường trong trà sữa

Thái Lan cảnh báo về lượng đường trong trà sữa

Theo cơ quan Thái Lan, gần 100% các mẫu trà sữa từ 25 thương hiệu khác nhau đều có lượng đường quá mức khuyến nghị.

Cần cẩu rơi từ tầng 34 xuống đường trong giờ cao điểm

Cần cẩu rơi từ tầng 34 xuống đường trong giờ cao điểm

Cần cẩu từ một công trình rơi xuống từ tầng 34, khiến giàn giáo sập và đè lên các phương tiện bên dưới. Vụ việc xảy ra vào ngày 26/6 tại thành phố...

Cần cẩu rơi từ tầng 34 xuống đường trong giờ cao điểm

Cần cẩu rơi từ tầng 34 xuống đường trong giờ cao điểm

Cần cẩu từ một công trình rơi xuống từ tầng 34, khiến giàn giáo sập và đè lên các phương tiện bên dưới. Vụ việc xảy ra vào ngày 26/6 tại thành phố...

Cần cẩu rơi từ tầng 34 xuống đường trong giờ cao điểm

Cần cẩu rơi từ tầng 34 xuống đường trong giờ cao điểm

Cần cẩu từ một công trình rơi xuống từ tầng 34, khiến giàn giáo sập và đè lên các phương tiện bên dưới. Vụ việc xảy ra vào ngày 26/6 tại thành phố...

add