Học bổng - Du học

Trường Đại học Quốc tế TP.HCM đạt chuẩn chất lượng khu vực Đông Nam Á

Trường Đại học Quốc tế TP.HCM (Đại học Quốc gia TP.HCM) là đơn vị thứ 3 trong cả nước đạt chuẩn đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục tại khu vực Đông Nam Á năm 2019.

Trường Đại học Quốc tế TP.HCM đạt chuẩn chất lượng khu vực Đông Nam Á

Mới đây, AUN (ASEAN University Network - Tổ chức các trường Đại học Đông Nam Á) thông báo Trường Đại học Quốc tế TP.HCM (Đại học Quốc gia TP.HCM) đã đạt chuẩn đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn của AUN - QA (ASEAN University Network – Quality Assurance).

Cho đến thời điểm này, Trường Đại học Quốc tế TP.HCM là trường thành viên thứ hai của Đại học Quốc gia TP.HCM và là trường Đại học thứ ba (sau Trường Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội và Trường Đại học Bách khoa TP.HCM) của cả nước đạt chuẩn đánh giá này.

Theo đó, trường Đại học Quốc tế TP.HCM được tổ chức AUN đánh giá cao ở nhiều tiêu chí như: Quản lý khoa học, quan hệ đối ngoại, đánh giá hoạt động đảm bảo chất lượng, tuyển dụng, tuyển sinh, hỗ trợ sinh viên, tài chính và cơ sở vật chất...

Được biết, tổ chức AUN được thành lập vào tháng 11/1995 theo thỏa thuận của các Bộ trưởng giáo dục ASEAN với 13 trường đại học.

Tổ chức này xem chất lượng giáo dục và đào tạo là một mục tiêu quan trọng nhằm khẳng định với quốc tế về sự hội nhập của giáo dục Đại học Đông Nam Á cũng như tạo sự liên thông và công nhận lẫn nhau giữa các trường thành viên trong AUN.

Các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng dành cho các trường đại học thành viên AUN được ban hành từ năm 1998, được triển khai liên tục và điều chỉnh cho đến nay thuộc các nhóm yếu tố khác nhau: Đầu vào (input), quá trình (process) và đầu ra (output) theo một chu trình khép kín PDCA nhằm liên tục cải tiến, nâng cao dần chất lượng đào tạo.

PHAN THẾ HOÀI

add image

Có thể bạn quan tâm