Tài chính

Top 10 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín năm 2018

Ngày 25.7.2018, Prudential Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh trong Top 10 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín năm 2018.

Top 10 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín năm 2018

Prudential luôn đi đầu xu hướng ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm đưa bảo hiểm nhân thọ đến gần hơn với người dân như PruBot, Matchbook, Biên nhận thu phí điện tử, Cổng thông tin khách hàng PRUonline, Kênh nộp Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm 24/7. Prudential tiên phong đưa ra các giải pháp và kế hoạch tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu về tiết kiệm, bảo vệ và đầu tư, nổi bật là PRU - Đầu tư linh hoạt. Đồng thời Prudential cũng ưu tiên mở rộng mạng lưới (với gần 340 Văn phòng Tổng Đại lý và phòng giao dịch trên 63 tỉnh thành), và tiêu chuẩn hóa các Văn phòng giao dịch theo tiêu chuẩn mới.

Bảng xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính: Năng lực và hiệu quả tài chính; Uy tín truyền thông; Mức độ nhận biết và sự hài lòng của khách hàng, nhóm chuyên gia tài chính…

Thông tin dịch vụ

add image

Có thể bạn quan tâm