Hình sự - Dân sự

Tìm cách thoát khỏi phòng giam bằng chiếc xẻng

James bị giam trong tù có cửa sổ quá cao và một chiếc xẻng. Việc đào hầm thông ra ngoài mất hàng tuần, trong khi anh chỉ có thể sống sót thêm 2 ngày trước khi chết vì đói, khát.

Tìm cách thoát khỏi phòng giam bằng chiếc xẻng

Hà Linh

add image

Có thể bạn quan tâm