Thời sự

SƠN LA: HỌC VÀ LÀM THEO BÁC BẰNG NHỮNG VIỆC LÀM THIẾT THỰC

# Thưa quý vị! Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào đã lan tỏa sâu rộng tới các Đảng bộ, chi bộ và quần chúng nhân dân của tỉnh Sơn La. Việc học tập, làm theo lời bác đã được cụ thể hóa qua những việc làm thiết thực.

SƠN LA: HỌC VÀ LÀM THEO BÁC BẰNG NHỮNG VIỆC LÀM THIẾT THỰC

add image

Có thể bạn quan tâm