Thời sự

QUẢNG TRỊ GIÁM SÁT PCCC TẠI KHU CÔNG NGHIỆP

Để công tác phòng cháy chữa cháy thật sự có hiệu quả, các đơn vị cần phải có kế hoạch thường xuyên phối hợp với các cơ sở xung quanh trong công tác phòng cháy chữa cháy

QUẢNG TRỊ GIÁM SÁT PCCC TẠI KHU CÔNG NGHIỆP

add image

Có thể bạn quan tâm