Học bổng - Du học

Ngôi trường của những giáo viên thần đồng và học sinh thần đồng ở Mexico

Centro de Atencion al Talento là ngôi trường xúc tiến việc nhận diện sớm và hỗ trợ cho những tài năng nhỏ tuổi được giảng dạy bởi chính những thần đồng của Mexico.

Ngôi trường của những giáo viên thần đồng và học sinh thần đồng ở Mexico

Theo Great Big Story

add image

Có thể bạn quan tâm