Pháp luật

KỶ LỤC VỀ NÂNG KHỐNG ĐIỂM

Cho đến giờ, vụ việc tại các địa phương vẫn đang trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, vụ gian lận này đã tạo nên những kỷ lục về nâng khống điểm

KỶ LỤC VỀ NÂNG KHỐNG ĐIỂM

add image

Có thể bạn quan tâm