Pháp luật


Warning: mysql_connect(): User docbao30s_db already has more than 'max_user_connections' active connections in /home/docbao30s/domains/docbao30s.net/public_html/cls/agvdb.cls.php on line 16

Warning: mysql_query(): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) in /home/docbao30s/domains/docbao30s.net/public_html/cls/agvdb.cls.php on line 37

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/docbao30s/domains/docbao30s.net/public_html/cls/agvdb.cls.php on line 37

Warning: mysql_query(): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) in /home/docbao30s/domains/docbao30s.net/public_html/cls/agvdb.cls.php on line 39

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/docbao30s/domains/docbao30s.net/public_html/cls/agvdb.cls.php on line 39

Warning: mysql_connect(): User docbao30s_db already has more than 'max_user_connections' active connections in /home/docbao30s/domains/docbao30s.net/public_html/cls/agvdb.cls.php on line 16

Warning: mysql_query(): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) in /home/docbao30s/domains/docbao30s.net/public_html/cls/agvdb.cls.php on line 37

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/docbao30s/domains/docbao30s.net/public_html/cls/agvdb.cls.php on line 37

Warning: mysql_query(): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) in /home/docbao30s/domains/docbao30s.net/public_html/cls/agvdb.cls.php on line 39

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/docbao30s/domains/docbao30s.net/public_html/cls/agvdb.cls.php on line 39
KỶ LỤC VỀ NÂNG KHỐNG ĐIỂM

Cho đến giờ, vụ việc tại các địa phương vẫn đang trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, vụ gian lận này đã tạo nên những kỷ lục về nâng khống điểm

KỶ LỤC VỀ NÂNG KHỐNG ĐIỂM

add image

Có thể bạn quan tâm