Xã hội

Hơn 142.000 người hưởng trợ cấp một lần

3 tháng đầu năm, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã giải quyết 30.352 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 142.134 người hưởng trợ cấp một lần.

Hơn 142.000 người hưởng trợ cấp một lần

Ngày 26/3, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) tháng 3/2019. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Án chủ trì Hội nghị.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Án chủ trì Hội nghị.

Thông tin về tình hình giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHXH Việt Nam cho biết, trong tháng 3/2019, toàn ngành đã giải quyết 10.561 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 34.046 người hưởng trợ cấp 1 lần; 935.967 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Lũy kế 3 tháng đầu năm, toàn ngành giải quyết 30.352 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 142.134 người hưởng trợ cấp 1 lần; 2.662.515 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Trong tháng, cả nước có khoảng 12,3 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT, lũy kế 3 tháng đầu năm có 40,275 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT.

Cũng theo BHXH Việt Nam, toàn ngành đã phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 22.703 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 3.367 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Lũy kế 3 tháng đầu năm, giải quyết cho 113.831 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 8.147 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

B.D

add image

Có thể bạn quan tâm