Thời sự

Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc giao thương chuyển giao công nghệ

Ngày 12/3/2019, một cuộc gặp gỡ, kết nối giao thương chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp Việt Nam và ChangWon - Hàn Quốc đã được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với các bên của Hàn Quốc tổ chức ở Hà Nội, nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước.

Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc giao thương chuyển giao công nghệ

add image

Có thể bạn quan tâm