Thời sự

CÔNG KHAI, MINH BẠCH TRONG SỬ DỤNG QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ

Trong thời gian tới, Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh cần công khai, minh bạch hơn các hoạt động của quỹ, tạo điều kiện cho các cơ quan và người dân giám sát hiệu quả. Đây là nhấn mạnh của ông Nguyễn Chí Tài - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên - Huế với đơn vị này trong buổi giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước trên địa giai đoạn 2013 - 2018".

CÔNG KHAI, MINH BẠCH TRONG SỬ DỤNG QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ

add image

Có thể bạn quan tâm