Thời sự

CẦN RẤT NHIỀU NHÂN LỰC CAO PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP 4.0

Sáng nay, tại Học viện Nông nghiệp việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức Hội thảo khoa học "Gắn kết cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp để phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp trình độ cao". Đây là diễn đàn nhằm kết nối các nhà quản lý của các bộ, ngành TW và địa phương, các nhà khoa học, các doanh nghiệp và sinh viên, hướng tới nền nông nghiêp thịnh vượng- nông dân giàu có- nông thôn văn minh.

CẦN RẤT NHIỀU NHÂN LỰC CAO PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP 4.0

add image

Có thể bạn quan tâm